Charakteristika
Co získáte bezdrátovým připojením UNET ?
- připojení k internetu vysokou rychlostí, až 15x rychleji než běžným telefonním modemem
- nezávislost na telefonní síti a telekomunikačním operátorovi
- možnost rozšíření kapacity linky v budoucnu bez dalších nákladů
- možnost využívání multimediálních služeb, přenosu zvuku, obrazu i internetové telefonie
- možnost propojení dvou a více poboček za výhodných podmínek
- bezplatný servis a pronájem potřebného zařízení po celou dobu využívání služby
Ve srovnání s připojením typu ISDN získáte:
- až 8x vyšší rychlost přenosu
- nezpoplatněný čas připojení
Ve srovnání s připojením typu ADSL získáte:
- nižší stupeň agregace nebo-li sdílení
- možnost vyhrazené, nesdílené linky
- možnost symetrického přenosu
 
Nabídneme vhodnou službu jak náročné firemní klientele (viz. reference), tak službu s nulovým zřizovacím poplatkem a nulovou paušální platbou, např. skupině domácností v bytových domech


Popis služby
     Služba UNET nabízí časově neomezený, plný přístup do sítě Internet prostřednictvím bezdrátového připojení. Poskytuje se od rychlosti 128 kb/s výše. Uživatel si volí podle tarifního programu charakter služby (rychlost přípojky, množství dat). Spoj je realizován mikrovlnným zařízením v pásmu 2,4GHz případně 10,5GHz. Jedinou technickou podmínkou realizovatelnosti služby UNET je přímá viditelnost mezi zákazníkem a přístupovým bodem mapa pokrytí. Spoj lze zřídit až na vzdálenost až 5km od vysílače.
Zřízení služby představuje:
- proměření signálu pro zajištění dostupnosti služby (zdarma)
- instalaci přijímací antény na vhodném místě objektu (včetně konzoly či výložníku)
- instalaci anténního svodu k PC
- instalaci mikrovlnné síťové karty do PC (typ PCI, USB, PCMCIA v případě notebooku). Na přání lze    dodat převodník na rozhraní typu ethernet
- Instalace je ukončena oživením připojení a předáním služby.
Služba zahrnuje:
- statickou veřejnou IP adresu z adresního rozsahu sítě UNET
- 50 e-mail schránek velikosti 100 MB (5 schránek u tarifu ECO+0) s možností správy uživatelem
- umístění a provoz www stránek velikosti 10 MB (1 MB u tarifu ECO+0)
- přístup na zákaznické www stránky s přehledem přenesených dat, detailními grafy a vyúčtováním    služeb
- pronájem zařízení a servis po celou dobu trvání služby
- servisní hotline telefonní linku denně 6.00-24.00


Popis sítě
Datová síť
Společnost COMA s.r.o. je provozovatelem a vlastníkem sítě více než 180 lokálních vysílačů v rámci 4 krajů ČR (viz. mapa lokalit ). Páteřní spoje tvoří soustava směrových mikrovlnných spojů s propustností 4 až 34 Mbit podle typu použité technologie. Aktivní řídící prvky sítě jsou řešeny na bázi technologie CISCO a operačního systému LINUX, servery jsou vybaveny operačními systémy LINUX a Windows 2003 SERVER. Bezdrátové připojení zákazníků je řešeno technologií point-multipoint 802.11b a point-point v pásmu 10,5GHz.
Konektivita
Datová síť je napojena na síť jednoho z nejvýznamnějších evropských poskytovatelů TISCALI, k jehož páteři je připojena v 6-ti uzlových bodech. Společnost TISCALI využívá celostátní optickou páteřní síť provozovanou ČD telekomunikace a provozuje největší optickou páteřní síť v Evropě. Sekundárním poskytovatelem konektivity je společnost Sloane Park Property Trust, a. s.
Směrovací politika
Od roku 2004 jsme členem mezinárodní organizace RIPE, provozujeme vlastní autonomní adresní systém. Většina uzlových bodů sítě je napojena minimálně dvěma nezávislými konektivitami a dynamické směrování zajišťuje volbu optimální datové trasy a zálohování páteřních spojů.
Dohledové centrum
Uzlové body sítě i významní zákazníci jsou nepřetržitě monitorování a informace o mimořádných stavech jsou 24 hodin denně pomocí SMS zpráv automaticky předávány našim servisním technikům.
Servisní podpora
Denně od 6.00-24.00 je zákazníkům k dispozici hotline telefonní linka prohlášení poruch a technických problémů. Každý zákazník služby s paušálním poplatkem standardně získává garanci vyřešení poruchy do 17.00 následujícího pracovního dne.